Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

Một số hình ảnh của chương trình: 

Các tin tức khác