Lễ phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Các tin tức khác