Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao Động 1/5 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh