Kết quả Vòng 1 nhóm 1, Bảng C và Bảng D Cuộc thi Piano TP. Hồ Chí Minh 2017