Hình ảnh chương trình biểu diễn và các lớp masterclass của nghệ sỹ Stephanie Trần Ngọc

Một số hình ảnh các lớp masterclass:

Một số hình ảnh trong chương trình diễn:

 

 

Các tin tức khác