Hình ảnh tại một số lớp masterclass - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017

Hình ảnh tại một số lớp masterclass: