Hình ảnh buổi biểu diễn của học viên các chuyên ngành Flute, Guitare, Thanh Nhạc, Trống, Piano Jazz- Trại hè Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017