Buổi biểu diễn của các học viên chuyên ngành Piano - Trại hè Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017