Hình ảnh các học viên tham gia các hoạt động dã ngoại, kỹ năng sống... - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác