Hoạt động ngoại khóa của các học viên Trại hè Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017

Nằm trong chuỗi hoạt động của Trại hè Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017, trong ngày thứ bảy của Trại hè, các học viên tham gia vào các hoạt động vui chơi, dã ngoại kết hợp với các hoạt động ngoại khóa nâng cao tinh thần đoàn kết, kỹ năng sống của các học viên.

Hình ảnh các hoạt động ngoại khóa: