Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2017 - Phiếu đăng ký tham dự

 

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự trại hè (Registration of HCMC Music camp):

     Download PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRẠI HÈ

REGISTRATION FORM downloads Here

                                                                  

 

Các tin tức khác