Hình ảnh các lớp masterclass chiều ngày 3.8 - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của các lớp masterclass: 

Các tin tức khác