Hình ảnh chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác