Hình ảnh biểu diễn của các học viên Piano cổ điển - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Sáng nay, 6/8, các học viên Piano cổ điển tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ CHí Minh 2018 có buổi biểu diễn báo cáo tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Theo lịch trình, vào 19g ngày 06/8, các học viên Thanh nhạc cổ điển biểu diễn báo cáo.

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác