Chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Steven Harlos và Eva Eun Young Joo - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác