Hình ảnh Buổi triệu tập HSSV trúng tuyển năm học 2017-2018

Một số hình ảnh Buổi Triệu tập HSSV trúng tuyển năm học 2017-2018:

Các tin tức khác