Một số hình ảnh chương trình biểu diễn - Nghệ sĩ piano Váradi László

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác