Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Vào 7 giờ sáng hôm nay, 11/3/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Tham dự Lễ phát động có sự hiện diện của Ban giám đốc, cán bộ, nhân viên các phòng chức năng, trung tâm... trực thuộc Nhạc viện.

Chương trình nằm trong kế hoạch thực hiện Công văn số 443/BVHTTDL-ĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Sau đây là hình ảnh của chương trình: