Hình ảnh lớp masterclass về phương pháp Kodaly trong việc giảng dạy Ký xướng âm và Hòa âm trong âm nhạc phổ thông

Trong hai ngày 13 và 14/3/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức một số chương trình masterclass song song, trong đó Hội thảo, masterclass về phương pháp Kodaly trong giảng dạy môn Ký xướng âm và Hòa âm trong âm nhạc phổ thông được TS. Nora Keresztes - Học viện âm nhạc Ferenz Liszt trình bày với sự tham dự của đông đảo các giảng viên, học viên các trường âm nhạc trong và ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nora Keresztes trình bày và hướng dẫn cách áp dụng phương pháp Kodaly trong giảng dạy âm nhạc phổ thông, giới thiệu một số mô hình tiết tấu, mẫu cao độ... mang âm hưởng Hungary, các lối kết hợp mô hình tiết tấu, sử dụng các mô hình tiết tấu, âm điệu đơn giản trong âm nhạc chuyên nghiệp để áp dụng cho giảng dạy âm nhạc phổ thông; song Tiến sĩ khuyến khích sự áp dụng sáng tạo mô hình âm nhạc và thang âm Việt Nam khi giảng dạy âm nhạc phổ thông cho trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: