Một số hình ảnh chương trình biểu diễn hợp xướng và hòa tấu dàn nhạc "Love is life"

Chương trình biểu diễn hợp xướng và hòa tấu dàn nhạc "Love is life" diễn ra vào 20g ngày 14/11 tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Chương trình do Dàn nhạc trẻ (Saigon youth orchestra) và Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon choir) do các học sinh sinh viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trình tấu. Chỉ huy dàn nhạc: Nguyễn Tuấn Lộc. Chỉ huy hợp xướng: Huỳnh Quang Thái

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: