Chương trình biểu diễn

Trưởng khoa: TS.NSƯT. Nguyễn Thị Hải Phượng