Chương trình biểu diễn

THỐNG KÊ HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN
THỐNG KÊ HỌC VIÊN ĐANG HỌC
THỐNG KÊ HỌC VIÊN ĐÃ THI TỐT NGHIỆP
THỐNG KÊ HỌC VIÊN ĐÃ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
THỐNG KÊ HỌC VIÊN ĐÃ THÔI HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
​​​​​​4. Trần Ngọc Thanh Trúc (Khoá 29, CN: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc, MS: 8210202) -  "Giảng dạy ca khúc cách mạng Việt Nam cho giọng nữ cao tại Khoa Âm nhạc trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh" ---  Toàn văn luận văn ---.Ngày đăng 04/3/2024.
​​​​​​3. Đào Thị Phương Ly (Khoá 28, CN: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc, MS: 8210202) -  "Phương pháp rèn luyện hơi thở và các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho thanh nhạc nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh" ---  Toàn văn luận văn ---.Ngày đăng 04/3/2024.
2. Nguyễn Thị Ngọc Bích (Khoá 29, CN: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, MS: 8140202) -  "Nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc học sinh lớp 1,2 trường tiểu học Trần Danh Lâm, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh" ---  Toàn văn luận văn ---.Ngày đăng 27/02/2024.
1. Trần Ngân Hà (Khoá 28, CN: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Violin, MS: 8210202) -  "Giảng dạy kỹ thuật tay trái violin bậc trung cấp tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh" ---  Toàn văn luận văn ---.Ngày đăng 27/02/2024.