Chương trình biểu diễn

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thùy Yên
Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Phan Hồng Quang