Chương trình biểu diễn

Trưởng Khoa: ThS. NSƯT. Phạm Thế Vĩ
                        
       
 
A. GIẢNG VIÊN BIÊN CHẾ
 1. ThS. NSƯT. Phạm Thế Vĩ – Trưởng khoa
 2. ThS. Võ Thụy Ngọc Tuyền - Phó Trưởng khoa
 3. ThS. Nguyễn Phương Hạnh - Giảng viên đệm Piano, Tổ trưởng Tổ đệm Piano, Tổ trưởng Tổ công đoàn Khoa
 4. GV. Cổ Tấn Thu Hương - Giảng viên đệm Piano
 5. TS. Nguyễn Khánh Trang
 6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
 7. ThS. Huỳnh Quang Thái
 8. ThS. Huỳnh Hà Thu Thảo
 B. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG     
     
     I - Giảng viên chuyên môn:
 1. ThS. NSƯT Bùi Duy Tân
 2. ThS. NSND Tạ Minh Tâm
 3. ThS. NSƯT. Lê Thị Thu Giang                        
 4. ThS. Diệp Quốc Việt                            
 5. ThS. Lê Quốc Dũng
 6. ThS. Nguyễn Như Ngọc                      
 7. ThS. Hoàng Thị Thu (Hoàng Thu)
 8.  ThS. Vũ Quỳnh Như Anh                  
 9. ThS. Nguyễn Thị Hường (Thu Hường)
 10. ThS. Đỗ Hồng Ân
 11. ThS. Đoàn Thanh Minh
 12. ThS. Vũ Đình Duy
 13. ThS. NSƯT. Phạm Khánh Ngọc  
 14. ThS. Lâm Minh Ngọc
 15. ThS. Âu Nguyễn Thanh Nguyên
 16. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
 17. GV. Trần Thị Tân (Kim Tân)
 18. ThS. Trần Minh Đặng
 19. ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng
 20. GV. Đào Văn Mác (Đào Mác)
 21. GV.  Võ Hạ Trâm
 22. GV. Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Nguyễn)
 1. Giảng viên đệm piano và các môn kiến thức chuyên ngành:
  1. GV. Nguyễn Thành Mỹ                       
  2 .ThS. Phạm Chí Công                     
  3. GV. Nguyễn Thị Minh Tiên
  4. GV. Lê Phạm Mỹ Dung                                   
  5. GV. Lương Sa Huỳnh
  6. GV. Nguyễn Thị Tuyết Trang
  7. GV. Lê Minh Chu Tử 
  8. GV. Nguyễn Thanh Danh   (GV môn Kỹ thuật diễn viên) 
  9. ThS. Trần Thị Thục (GV môn Kỹ thuật diễn viên) 
  10.ThS. Thế Hải (GV môn Tiếng Đức)
  11.GV. Thương Thảo (GV môn Tiếng Ý)
  12.GV. Âu Nguyễn Thanh Nguyên (GV môn Tiếng Pháp) 
  13. GV. Rơ Ông Ha Thoái (GV. môn Tiếng Nga)