Chương trình biểu diễn

Chủ tịch Hội đồng trường: ông Trần Minh Đặng (Quyết định số 3438/QĐ-BVHTTDL ký ngày 18 tháng 11 năm 2020)
Hội đồng trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên:
 1. Ông Hoàng Ngọc Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc
 2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
 3. Ông Trần Minh Đặng – Đảng ủy viên
 4. Ông Lê Hồ Hải – Quyền Trưởng khoa Piano
 5. Nguyễn Thùy Yên - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Khoa Piano 
 6. Ông Phạm Thế Vĩ – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Thanh nhạc
 7. Ông Trần Đinh Lăng – Phó trưởng Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học
 8. Bà Huỳnh Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp
 9. Bà Vũ Thu Hằng – Phó trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Kế toán trưởng
 10. Bà Lâm Thị Kim Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
 11. Ông Lê Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. Ông Nguyễn Trí Dũng – Nguyên Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam
 13. Ông Trần Vương Thạch – Giám đốc Nhà hát Giao hưởng-Nhạc-Vũ-Kịch TP. Hồ Chí Minh
 14. Ông Tăng Thành Nam – Phó trưởng đoàn Giao hưởng, Nhà hát Giao hưởng-Nhạc-Vũ-Kịch TP. Hồ Chí Minh
 15. Ông Lê Ha My – Phó giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
                                                        (Quyết định số 3431/QĐ-BVHTTDL ký ngày 18 tháng 11 năm 2020)