Chương trình biểu diễn

Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Hoàng Ngọc Long

Ủy viên Ban chấp hành
  • Đ/c Trần Minh Đặng
  • Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền
  • Đ/c Đặng Hồng Quang
  • Đ/c Phạm Thế Vĩ
  • Đ/c Nguyễn Thùy Yên