Chương trình biểu diễn

VĂN THỊ MINH HƯƠNG

Học hàm/Học vị: PGS.TS

Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ: 2006-2016

 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

 • Gagaku và Nhã nhạc.
 • Tổ chức và một số quy ước trong sân khấu Noh và Tuồng.
 • Công trình cấp Bộ – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
  • Xây dựng Bộ CD – VCD hỗ trợ dạy âm nhạc ở trường phổ thông

CÁC CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN:

 • Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành viên Hội đồng biên tập tạp chí ASEAN Musicology
 • Hội viên Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh - Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
 • Ủy Viên Hội Đồng Lý Luận Phê Bình Văn Học – Nghệ Thuật TP.Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Chuyên ngành: Âm nhạc phương Đông – Đông Á (Ethnomusicology)

THÀNH TÍCH:

 • Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về những đóng góp tích cực cho Nhã Nhạc Việt Nam (2005)
 • Giải Nhất: công trình nghiên cứu Gagaku và Nhã Nhạc (Hội Nhạc Sĩ Việt Nam – 2005)