Chương trình biểu diễn

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM
Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • 1973 – 1982: Trung cấp Ngành Biểu diễn Đàn Tranh, Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn – nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1982 – 1987: Đại học ngành Biểu diễn Đàn Tranh Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1990 – 1995: Đại học chuyên ngành Lý Luận âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1995 – 1997: Cao học ngành Lý Luận âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1997 – 2000: Cao học và lấy bằng Thạc sĩ ngành Âm nhạc học - chuyên ngành Âm nhạc dân tộc học tại Đại học Montreal – Canada.
 • 2002 – 2007: nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ tại Viện Văn hóa – nghệ thuật Việt Nam.
CÔNG TÁC:
 • 1987 – 1997: giảng dạy các môn Ký xướng âm, Dân ca Khoa Lý luận – Sáng tác - Chỉ huy Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2000 – nay: giảng dạy các môn: Ký Xướng Âm, Dân Ca, Âm nhạc Việt Nam, Âm Nhạc Học (Phương Pháp luận chuyên ngành Lý Luận), Lý luận Âm nhạc, Phương Pháp nghiên cứu Khoa học… tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2002 - nay: cộng tác với các báo chuyên ngành như Nghiên cứu Văn hóa Nghệ Thuật, Thông báo Khoa học của Viện Âm nhạc, báo Âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), Sóng Nhạc (Hội Âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh)…
CÁC CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN:
 • 2002 – 2004: Phó trưởng Phòng Quản Lý khoa học và Sau Đại học Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh
 • 2004 - 2006: Trưởng Phòng Quản Lý khoa học và Sau Đại học Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
 • 2006 đến nay: Phó giám đốc Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
 • Ủy Viên BCH Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 • Ủy Viên BCH Hội Nhạc Sĩ Việt Nam
THÀNH TỰU
 • Năm 2007, Giải hai, chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “Những bài báo nghiên cứu – Lý Luận”
 • Năm 2008, Huy chương “Vì sự nghiệp Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch”
 • Năm 2008, Giải ba chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “Giáo trình Hát Dân Ca”.
 • Năm 2009, chủ nhiệm đề tài Công trình khoa học Cấp Bộ (đã được nghiệm thu) "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN
ÂM NHẠC DÂN TỘC TẠI CÁC TRƯỜNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT".
 • Năm 2012, được Hội đồng chức danh Giáo Sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư nghệ thuật.
 • Năm 2012, Giải hai (không có giải nhất), chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “ Góp phần nghiên cứu đờn ca Tài tử Nam bộ"