Mọi thông tin liên lạc xin vui lòng gửi về:

Nhạc Viện Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du – Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 8) 38 225 841

Fax: (84 8) 38 220 916