Chương trình biểu diễn

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 38 225 841

Fax: (84 8) 38 220 916

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du st, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ