Hình ảnh chương trình báo cáo chuyên đề tháng 6/2024 - nghiên cứu sinh Đào Thị Nhu Mì

09g ngày 29/5/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo chuyên đề tại phòng sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sinh Đào Thị Nhu Mì báo cáo chuyên đề 1 "Hát Nam trong hát bội Bình Định".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: