Hình ảnh chương trình báo cáo luận án tiến sĩ cấp trường - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo

Sáng 28/9/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo, khóa V, chuyên ngành Âm nhạc học (MS: 9210201). Tên đề tài luận án: "Nhạc lễ trong tế Đàn Xã Tắc". 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 Hội đồng khoa học tham dự chương trình bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo