Thông báo học online

Để đăng ký và học online các môn kiến thức tập thể, HS-SV trong menu Học trực tuyến:
1.    Xem video hướng dẫn ở mục Hướng dẫn để biết cách thức download phần mềm Microsoft Teams và đăng ký lớp.
              Link down phần mềm:
              https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
2.    Vào mục Tài khoản học viên nhập mã số sinh viên để tra cứu Account và Password (bấm vào biểu tượng hình con mắt để thấy được mật khẩu) của HS-SV.
3.    Xem Lịch học online ở mục Lịch học để biết đường link của lớp học theo thời khóa biểu môn kiến thức tập thể online.
4.    Thực hiện theo chỉ dẫn của video hướng dẫn để đăng ký lớp học.