Danh mục sách chuyên ngành âm nhạc do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng - Đợt 3

Vừa qua, Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận được các sách do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng - đợt 3. Các sách hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về nội dung các sách vui lòng đến Trung tâm để biết thêm chi tiết.

Sau đây là danh mục chi tiết các sách chuyên ngành âm nhạc: