Danh mục sách chuyên ngành âm nhạc do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng - Đợt 4

Trung tâm Thông tin- Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vừa nhận đợt trao tặng sách của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thuộc Đề án Bảo tồn, Phát huy giá trị tác phẩm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - đợt 4.

Sau đây là danh mục các sách thuộc lĩnh vực âm nhạc cùng một số sách thuộc nguồn tài liệu hình ảnh về nhạc khí và hình ảnh biểu diễn nhạc khí của các nhiếp ảnh gia Việt Nam.