Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

Vào 8g30 ngày 12/11/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho 2 học viên: Nguyễn Đăng Bửu (khóa XXV) và Huỳnh Văn Thạch (khóa XXIV) chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

Một số hình ảnh của chương trình:


TS. Đặng Huy Hoàng - Phó phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - đọc quyết định thành lập
Hội đồng khoa học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc cho 2 học viên


Học viên Nguyễn Đăng Bửu chuyên ngành Lý luận và Phương dạy học âm nhạc khóa XXV báo cáo chương trình tốt nghiệpHọc viên Huỳnh Văn Thạch chuyên ngành Lý luận và Phương dạy học âm nhạc khóa XXIV báo cáo chương trình tốt nghiệp
Học viên tặng hoa cho các giảng viên Hội đồng khoa học sau chương trình