Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc tặng sáng tác mới cho Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, 26/8/2019, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã có chuyến viếng thăm và trao tặng sáng tác cho Trung tâm Thông Tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Tác phẩm "Vũ điệu Chèo và Lên đồng" là sáng tác mới nhất nhạc sĩ vừa hoàn thành trong tháng 8, Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vinh dự là nơi đầu tiên được nhạc sĩ trao tặng bản in của tác phẩm. Một số các sáng tác nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã gửi tặng và hiện còn lưu trữ tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh: Chùm hoa Việt Nam (lấy cảm hứng từ các bài dân ca Việt Nam), Tập tác phẩm sáng tác cho độc tấu piano, Tác phẩm cho piano 4 tay và 2 đàn piano, Concerto fantastic cho dàn nhạc dây, Pizzicato Việt Nam, Tứ tấu dây Trống Cơm, Năm bài dân ca Việt Nam viết cho violon và piano ...
Bà Trương Thị Chiêu Uyên - Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện đại diện Trung tâm Thông tin-Thư viện tặng quà lưu niệm và cảm ơn tác giả đã viếng thăm và trao tặng sáng tác cho Trung tâm.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến viếng thăm và trao tặng sáng tác mới của tác giả, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc:

 

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc trao tặng tác phẩm cho Giám đốc Trung tâm
Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí MinhTác giả ký tặng bản in của tác phẩm "Vũ điệu Chèo và Lên đồng" viết cho dàn nhạc
giao hưởng cho Trung tâm Thông tin-Thư việnTác giả và một số dẫn giải về tác phẩm cho học trò và đại diện Trung tâm Thông tin-Thư việnTrung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc