Chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan - nghiên cứu sinh Đào Thị Nhu Mì

15g ngày 03/11/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan - nghiên cứu sinh Đào Thị Nhu Mì tại phòng sảnh Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sinh Đào Thị Nhu Mì khóa 8 trình bày tiểu luận tổng quan đề tài "Âm nhạc hát bội Bình Định" .

Sau đây là một số hình ảnh chương trình báo cáo: