Chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi 24/11/2022

Chiều 24/11/2022, tại Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho học viên Cao học khóa 28 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc - Hoàng Bắc Động.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:


Hội đồng khoa học chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên