Chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi 26/10/2022

Chiều 26/10/2022, tại Hội trường A, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học các chuyên ngành; Biểu diễn đàn bầu - Nguyễn Bảo Lan (khóa 28), Biểu diễn Guitar - Trần Quang Huy (khóa 27), Biểu diễn Piano - Đào Nguyên Bảo (khóa 27).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp - học viên Nguyễn Bảo Lan 
Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp - học viên Trần Quang HuyHội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp - học viên Đào Nguyên Bảo