Chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi 28/10/2022

Chiều 28/10/2022, tại Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc - Nguyễn Xuân Linh Quốc, Ngô Đình Mai Anh - chuyên ngành Âm nhạc học.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:


Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp của các học viên