Chương trình bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn - Nghiên cứu sinh khóa I: Nguyễn Mỹ Hạnh

14g Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh, chuyên ngành Âm nhạc học (MS: 62210201) 
Đề tài luận án: "Tính chất thuận và nghịch trong tác phẩm âm nhạc Việt Nam".
Sau đây là toàn bộ hình ảnh chương trình bảo vệ luận án:
 Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh trình bày đề tài luận án


Một số hình ảnh nhận xét và phản biện của Hội đồng Khoa học
Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh phát biểu tại chương trình


Hội đồng khoa học và nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh tại buổi báo cáo luận án