Chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long

Sáng 12/1/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh khóa III Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Ngành Âm nhạc học.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long trình bày bảo vệ luận án trước Hội đồng khoa học.
 Hội đồng khoa học trình bày ý kiến tại chương trình
Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long nghe kết luận của Hội đồng khoa học về nội dung đề tài bảo vệ luận án.
 
Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long và Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

Ban Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng buổi bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện, và chụp ảnh cùng Hội đồng khoa học.