Chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa

14g ngày 05 tháng 01 năm 2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh khóa II - Nguyễn Thị Phương Hoa, chuyên ngành Âm nhạc học (MS: 62210201) tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau dây là một số hình ảnh chương trình bảo vệ luận án:


ThS. Đào Thị Nhu Mì - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - công bố Quyết định thành lập
Hội đồng khoa học Ngành Âm nhạc học chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh khóa II, Nguyễn Thị Phương HoaTS. Đặng Huy Hoàng - Thư ký Hội đồng thông qua chương trình bảo vệ luận ánNghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa trình bày luận án trước Hội đồng khoa học


Phần nhận xét, phản biện của Hội đồng khoa học


PGS.TS. Bùi Thiên Hoàng Quân - phản biện 1


PGS.TS. Phạm Phương Hoa - phản biện 2 


TS. Hà Mai Hương - phản biện 3


TS. Trần Kiều Lại Thủy - Ủy viên Hội đồng khoa học nhận xét phần bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh


PGS.TS. Nguyễn Huy Phương - Ủy viên Hội đồng khoa học nhận xét phần bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh


TS. Đặng Huy Hoàng - Thư ký Hội đồng khoa học tổng kết nhận xét của Hội đồng khoa họcPGS.TS. Tạ Quang Đông - Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại chương trình


Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa nghe nhận xét của Hội đồng khoa học


Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa trả lời chất vấn của Hội đồng khoa học


PGS.NSND. Hoàng Cương - Giảng viên hướng dẫn nhận xét về quá trình nghiên cứu luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa


Chủ tịch Hội đồng khoa học - PGS.TS. Tạ Quang Đông công bố Quyết định của Hội đồng khoa họcNghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hoa và Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án