Chương trình Hiểu về hợp xướng

14g Thứ Bảy ngày 26/11/2022, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình thảo luận, thưởng thức và trải nghiệm về đề tài Hiểu về hợp xướng. Chương trình do Đoàn trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khoa Thanh nhạc tổ chức.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: