Chương trình hòa nhạc From the new world

Chương trình hòa nhạc "From the new world"
Biểu diễn: Hoàng Ngọc Anh Quân (clarinet), Phạm Đình Minh (violin), Ivan Nekliudov (viola)
                 Dàn Nhạc giao hưởng Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (HCSO)
Chỉ huy: NSƯT. Trần Vương Thạch.
Thời gian: 20g ngày 17/3/2024
Địa điểm: Phòng hòa nhạc A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ đặt vé: Trung tâm biểu diễn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (Minh Đạo 0908506656 - Ngọc Long 0988959698)