Chương trình hội thảo và biểu diễn giao lưu âm nhạc truyền thống giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc

Từ ngày 29/1 đến ngày 29/2/2023, Khoa Âm nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã có chuyến tham quan, tìm hiểu âm nhạc truyền thống Việt Nam tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham gia biểu diễn giao lưu âm nhạc cùng Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tại Phòng hòa nhạc B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/2/2023. 
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình hội thảo và biểu diễn giao lưu âm nhạc giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Khoa Âm nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc):
 

Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc giới thiệu về một số nhạc cụ và cách sử dụng
TS.NSUT. Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng chương trình biểu diễn giao lưu giữa 2 đơn vị


Tiết mục hòa đàn của Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc


Tiết mục biểu diễn của Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ CMinh
Nguồn tin: Bộ phận Hợp tác quốc