Chương trình Khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 31

9g sáng ngày 25/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 31 tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình khai giảng có sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám đốc Nhạc viện, Hội đồng khoa học đào tạo trình độ Thạc sĩ và các học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ khóa 31. Chào mừng các tân học viên Cao học, TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Mỹ Hạnh- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Giấy trúng tuyển cho 32 tân học viên Cao học khóa 31.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 

Các tiết mục hòa nhạc mở đầu chương trình
 

ThS. Đào Thị Nhu Mì - Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đọc Quyết định trúng tuyển khóa 31.TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng các tân học viên Cao học khóa 31.TS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định trúng tuyển cho các học viênTS. Nguyễn Mỹ Hạnh- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định trúng tuyển cho các học viên


TS. Nguyễn Mỹ Hạnh- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định trúng tuyển cho các học viênChủ tịch Hội đồng trường, Ban giám đốc Nhạc viện và Hội đồng khoa học đào tạo trình độ Thạc sĩ tham dự chương trình khai giảngChủ tịch Hội đồng trường, Ban giám đốc Nhạc viện, Hội đồng khoa học và các học viên trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 31.