Chương trình masterclass ứng tấu jazz - nghệ sĩ Laurens Patzlaff

Ngày 21/3/2024, tại hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, học sinh sinh viên Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc tham dự chương trình masterclass do nghệ sĩ Laurens Patzlaff hướng dẫn. 
Nghệ sĩ Laurens Patzlaff sinh năm 1981, chơi piano từ năm 8 tuổi và theo học tại Đại học Âm nhạc Bang Stuttgart chuyên về jazz và pop. Anh đã biểu diễn với tư cách nghệ sĩ độc tấu tại Hiệp hội Âm nhạc Vienne, Trung tâm Kennedy ở Washington DC, biểu diễn cùng Dàn nhạc Thính phòng Tây Nam Đức, Dàn nhạc bang Stuttgart và Dàn nhạc Giao hưởng Neubrandenburg. Laurens Patzlaff giảng dạy môn Ứng tấu tại Đại học Âm nhạc bang Stuttgart từ năm 2007 và tại Đại học Âm nhạc Freiburg, Trossingen. Năm 2013, anh được bổ nhiệm làm giáo sư đầu tiên ở Đức dạy môn Piano và Ứng tấu tại Đại học Âm nhạc Lübeck.
Thay mặt Bộ phận đối ngoại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Bà Võ Ngọc Diệu Tịnh trao quà kỷ niệm cho nghệ sĩ  Laurens Patzlaff.
Nguồn: Bộ phận Hợp tác quốc tế
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:Nghệ sĩ  Laurens Patzlaff và các học sinh sinh viên Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc