Chương trình nói chuyện chuyên đề về ban nhạc jazz và trumpet - TS. ADAM GAINES

Chương trình liên kết đào tạo giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Đại học Wisconsin - Hoa Kỳ.
Nói chuyện chuyên đề về ban nhạc jazz và trumpet - TS. ADAM GAINES, Phó Giáo sư Âm nhạc tại Đại học Wisconsin - Green Bay.
Thời gian: 01/8/2023. Địa điểm: Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết chương trình: 
- Chuyên đề về ban nhạc jazz: 9:00 – Hội trường B.
- Chuyên đề về trumpet: 14:00 – Phòng C32.