Chương trình Sắc màu - Khoa Âm nhạc truyền thống

Chương trình "Sắc màu" do Khoa Âm nhạc truyền thống biểu diễn. Thời gian: 19g30. Thứ Sáu, ngày 21/10/2022.
Địa điểm: Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Liên hệ đặt vé: Minh Đạo - 0908506656. Vũ Ngọc Long - 0988959698